Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Beckomberga


Avslutat projekt

Beckomberga sjukhus

Beckomberga sjukhus var i mitten på 1900-talet Europas modernaste och Sveriges genom tiderna största mentalsjukhus. Som flest var det ca 2000 intagna patiienter samt nästan lika många anställda som jobbade på sjukhuset.  Sjukhuset började byggas 1929 och stod helt klart 1935. 

Sjukhuset, med sammanlagt ett tjugotal olika byggnader, bestod av flera olika vårdpaviljonger för olika patientgrupper, samt byggnader för administration, personalbostäder, verkstad, kök, gymnastikhall, gravkapell och andra utrymmen. 

 

1995 beslöts att man skulle lägga ned hela verksamheten, då fanns det enbart ca 250 vårdplatser kvar. Samtliga befintliga byggnader har ett högt bevarandevärde som påverkat detaljplanens utformning och handläggningstid. I detaljplanen har klockhuset och samlingshuset fått mest restriktioner av de befintliga fastigheterna, då de är ”blåmärkta” högsta möjliga bevarande krav men ej av riksintresse. Balkonger får byggas på övriga byggnader enligt föreslagen placering. Parken skall bevaras i huvudsak och är en av de största tillgångarna i projektet med sin storslagenhet.