Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Projekt – Kv. Björnen

Uppdragsgivare: PEAB

Byggkostnad: 1,2 miljarder

Projekttid: December 2016 – Maj 2018

Omfattning: Om- och tillbyggnadsprojekt åt Statens Fastighetsverk i centrala Stockholm.

ATHs roll: Installationssamordningschef