Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Projekt Arbetsbasen Västberga

Byggkostnad: ca 130 miljoner

Projekttid: Q1 2022- Q4 2023

Omfattning: Rivning av befintlig bebyggelse, sanering mark, pålning och gjutning av ny platta med hållfasthet om 70 kN/kvm, nytt höglager/butik/kontor om 5500 kvm.

ATHs roll: CM uppdrag, utredningar, projektering Bas P, kalkyl och inköp, Byggledning, Bas U för en delad entreprenadform.