Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Bygg- & projektledning

Vi kan förutom CM (omfattar ett mer helhetstänkt, från början till klar slutprodukt), även erbjuda enskilda projekt- och byggledare. Bred kunskap är en av våra ledord, och det krävs då varje projekt är unikt gällande konstruktion, materialval och hållbarhet.

Vi strävar alltid, oavsett entreprenadform, att bistå med professionell hjälp med att styra projektet i den riktning som Ni ha, samt att vi alltid jobbar med FULL transparens gentemot våra beställare.