Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Våra medarbetare

Projektledare

Patrik Burström

patrik.burstrom@athprojektledning.se

Projektledare

Peter Alshammar

peter.alshammar@athprojektledning.se

Projektledare

Sven Modigh

sven.modigh@athprojektledning.se

Projektledare

Pierre LaFontaine

pierre.lafontaine@athprojektledning.se

Projektledare

Marcus Lestrade

marcus.lestrade@athprojektledning.se

Projektledare

Johnny Strömberg

johnny.stromberg@athprojektledning.se

Fredrik Sjöberg

Projektledare

Fredrik Sjöberg

fredrik.sjoberg@athprojektledning.se

Johan Dejemyr

Projektledare

Johan Dejemyr

johandejemyr@athprojektledning.se