Våra tjänster

Construction Management

CM innebär att byggherren anlitar en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning.

Generalentreprenad

Vi jobbar gärna på färdiga handlingar från beställaren, fast pris eller på löpande räkning med ett fast arvode som är upp till beställaren att bestämma.

Totalentreprenad

Vi åtager oss att utföra totalentreprenader, då beställaren inte har tid eller möjlighet att själv vilja ta fram riktlinjer i projekteringen.

Kalkyl/Upphandling

Oavsett entreprenadform kan vi bistå med b.la.kalkylstöd i projekteringsfasen och ekonomistyrning under hela projektet

Bygg- och Projektledning

Vi kan förutom CM (omfattar ett mer helhetstänkt, från början till klar slutprodukt), även erbjuda enskilda projekt- och byggledare.

Verksamhet

ATH är främst baserat i Stockholm med ett nära samarbete både med beställare som leverantörer och underentreprenörer.  Största verksamheten är inom hus, både gällande bostäder men även kommersiella fastigheter.

 

Organisation

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. Vi leder hela arbetet och företräder Beställarens intressen och mål fullt ut i projektet.

Våra projektledare

_BEC3299-Redigera kopia

Anders Tell / Projektledare

anders.tell@athprojektledning.se

_BEC3339-Redigera kopia

Patrik Burström / Projektledare

patrik.burstrom@athprojektledning.se

_BEC3316-Redigera kopia

Peter Alshammar / Projektledare

peter.alshammar@athprojektledning.se

Sven Modigh / Projektledare

sven.modigh@athprojektledning.se

Anders Vadeby / Projektledare

anders.vadeby@athprojektledning.se

Pierre LaFontaine/ Projektledare

pierre.lafontaine@athprojektledning.se

Marcus Lestrade / Projektledare

marcus.lestrade@athprojektledning.se

Pågående projekt

Urval

Ekplantan / Sollentuna

Ringpärmen / Sollentuna

Kv. Björnen / Stockholm

Dalénum / Lidingö