Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Välkommen till ATH Projektledning

För att kunna möta den föränderliga byggmarknaden över tid låter ATH alla medarbetare vara delaktiga och ha inflytande i alla processer och hoppas då kunna växa och konkurrera med framgång samtidigt som arbetsglädjen och personlig utveckling blir en viktig del av arbetet.

ATH är främst baserat i Stockholm med ett nära samarbete både med beställare som leverantörer och underentreprenörer.

Våra medarbetare

Projektledare

Patrik Burström

patrik.burstrom@athprojektledning.se

Projektledare

Peter Alshammar

peter.alshammar@athprojektledning.se

Projektledare

Sven Modigh

sven.modigh@athprojektledning.se

Projektledare

Pierre LaFontaine

pierre.lafontaine@athprojektledning.se

Projektledare

Marcus Lestrade

marcus.lestrade@athprojektledning.se

Projektledare

Johnny Strömberg

johnny.stromberg@athprojektledning.se

Fredrik Sjöberg

Projektledare

Fredrik Sjöberg

fredrik.sjoberg@athprojektledning.se

Johan Dejemyr

Projektledare

Johan Dejemyr

johandejemyr@athprojektledning.se