Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Vuxenutbildning Enköping

Byggkostnad: ca 20M

Projekttid: Nov 2020 – Sep 2021

Omfattning: Ombyggnad av gymlokaler till utbildningslokaler med nya installationer

ATHs roll: CM uppdrag, utredningar, projektering Bas P, kalkyl och inköp, Byggledning, Bas U för en delad entreprenadform.