Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Tidiga skeden

Var fjärde krona slösas bort

Boverket (2020). Hållbart byggande och förvaltning. Hämtad 2023-04-03. Boverkets beräkningar har visat att fel, brister och skador i byggandet kostar samhället upp till 111 miljarder kronor varje år i Sverige. Det motsvarar 25 procent av omsättningen i hela byggsektorn och innebär att var fjärde investerad krona slösas bort. Att förebygga fel, brister och skador i byggandet leder till bättre och hälsosammare inomhusmiljöer, mindre påverkan på klimat och miljö och minskade samhällskostnader. De tidiga skedena är själva grunden för en lyckad byggprocess. Och för att detta ska ske så smidigt som möjligt krävs att vi redan från början identifierar vilken funktion byggnationen ska ha.

Arbetet under de tidiga skedena involverar både arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer, bland annat för att skapa en attraktiv miljö och uttryck mellan husen. Men den av oss som leder projektet behöver alltid ha koll på helheten och samla alla aktörer runt ett gemensamt mål. Det är detta som är nyckeln till ett lyckat genomförande. Det borgar i sin tur för en bra kvalitet till rätt pris. Vi är en förlängning av er egen organisation och ser alltid till både ert och projektets bästa. Vi har erfarna projekt-, projekterings-, bygg- och installationsledare och som kan utföra alla uppdrag och vi har även dokumenterad expertis inom de flesta områden, exempelvis upphandling, kalkyl, hållbarhet och arbetsmiljö. Vi har dessutom ett stort nätverk av underkonsulter för resursförstärkning.