Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Projekt – Elon

Uppdragsgivare: FastPartner AB

Byggkostnad: ca 40 miljoner

Projekttid: April 2017 – Mars 2018 

Omfattning: Nybyggnation av butikslokaler.

ATHs roll: CM-Uppdrag; Projektering, kalkyl- och inköp, BAS-U och byggledning för en delad entreprenadform.