Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Kontakt

ATH Alshammar, Tell, Hansson projektledning AB

Org.nummer: 556791-7546
Trädgårdsgatan 22, 172 38 Sundbyberg

För generella frågeställningar

info@athprojektledning.se

Kontakta någon av våra medarbetare för mer information

Medarbetare kontaktuppgifter