Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Projekt – Stensätra

Byggkostnad: ca 90 miljoner

Projekttid: Q1 2023 t o m Q2 2024

Omfattning: Rivning av befintligt höglager/kontor om cirka 3500 kvm, omläggning tillfartsväg, pålning ny btgplatta, upförande av ny serverhall, skyddsrum samt kontorsdel om cirka 3000 kvm med tillhörande reservkraft.

ATHs roll: Deltagande i projektering, byggledning, inköp och kalkyl, Bas U och P