Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Projekt - Safecon huvudkontor, Loviseberg

Byggherre: Safecon Fastigheter AB

Byggkostnad: 22,5 Mkr

Projekttid: Jan 2018 - Jan 2019

Omfattning: Nyproduktion, nytt huvudkontor till Safecon byggnadsställningar AB 526 m², samt iordningställande av mtrl-upplag 7100 m².

ATHs roll: CM-uppdrag. (Projektering, BAS-P, kalkyl/inköp, BAS-U, Byggledning i en delad entreprenad.