Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Kvalitet & miljö

Alla som är delaktiga i ett projekt skall verka för och vara delaktiga i att:

  • Förebygga skada och ohälsa i företaget och projektet.
  • Verka för kompetensutveckling som ger en högre medverkande grad.
  • Följa de lagar och förordningar som berörs i projekten
  • Ständiga förbättringar och informera om brister som existerar

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra tjänster och arbetssätt gentemot beställare samt mot samhällsbyggandet. En aktiv kvalitets- och miljöpolicy är en viktig del utav detta, samt att alla inblandade i vår organisation är delaktiga i alla processer.

Vi är medlemmar i Stockholms byggmästareförening och arbetar för att följa deras riktlinjer gällande kvalitets- och miljöledningssystem.Vi hjälper våra kunder att ta rätt beslut att genomföra sina projekt med miljöbesparande åtgärder med att minska energianvändningen både under genomförandet och brukarskedet.

Allt från sanering, miljöklassade byggnader till energieffektivisering.  En stor del av vår klimatpåverkan är att minimera antalet transporter till ett mer effektivt byggande samt att minimera avfallsmängden i produktions skede. En säker arbetsplats är den absolut viktigaste frågan vi ställer varje dag i våra projekt.

Det finns inget projekt som är värt att tumma på de säkerhetsregler vi sätter upp inför varje projekt. Vi jobbar varje dag aktivt med att säkerställa att alla personer känner sig trygga på sin arbetsplats, fysiskt men det är minst lika viktigt med de psykosociala förhållandena är bra.