Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Om oss

För att kunna möta den föränderliga byggmarknaden över tid låter ATH alla medarbetare vara delaktiga och ha inflytande i alla processer och hoppas då kunna växa och konkurrera med framgång samtidigt som arbetsglädjen och personlig utveckling blir en viktig del av arbetet.

ATH är främst baserat i Stockholm med ett nära samarbete både med beställare som leverantörer och underentreprenörer. 

Största verksamheten är inom hus, både gällande bostäder men även kommersiella fastigheter.

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. Vi leder hela arbetet och företräder Beställarens intressen och mål fullt ut i projektet.