Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Projekt – ASSA

Uppdragsgivare: FastPartner AB

Byggkostnad: ca 95M

Projekttid: Maj 2019 – Jan 2021

Omfattning: Ombyggnation av kontorslokaler åt ASSA Abloy, där ASSA redan idag är hyresgäst men ska ha större ytor. Helt ny renovering samt Nya interntrappor&hissar gör projektet till ett komplicerat projekt.

Samtidigt bygger ATH om alla installationer med helt ny ventilation, styr, kylmaskin med kvarsittande hyresgäster för HELA huset.

ATHs roll: CM-Uppdrag; Utredningar, Projektering BAS-P, kalkyl- och Inköp, byggledning BAS-U för en delad entreprenadform.