Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Construction Management

Organisation

CM innebär att Byggherren anlitar en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. CM-organisationen leder hela arbetet och företräder Byggherrens intressen full ut i projektet. All denna högklassade projektledning och totalentreprenad erbjuds i Solna, Danderyd och i Sundbyberg. Till vi verkar framför allt i Stockholm mälardalen.

Vi kommer att till fullo arbeta mot samma mål som Beställaren har i projektet. Vi upprättar skriftliga månadsrapporter kring projektets fortskridande gällande till exempel pågående inköp, beslutade ändringar, slutkostnadsprognos mm.

Några fördelar med CM

  • Beställaren får full insyn i projektet och EN partner genom hela processen.
  • Konkurrensen på marknaden kan utnyttjas optimalt.
  • CM tillåter etappvis upphandling i takt med att förutsättningarna klargörs. Det optimerar tid och ekonomi.
  • Som beställare har du obegränsade möjligheter till delaktighet genom hela projektet.
  • Totalkostnaden blir lägre med CM, jämfört med en traditionell Totalentreprenör med ett vanligt arvode med påslag på hela processen.
  • Ökad flexibilitet. Ändringar och tillägg får mindre konsekvenser vid CM än vid de traditionella genomförandeformerna.

Kontraktsform

CM genomförs som delad entreprenad. Med ABK som grund agerar VI som Beställarens interna byggavdelning. Kontrakt med konsulter och entreprenörer skrivs direkt med Beställaren som beställare. Detta ger full insyn av vad som sker i projektet.

 

   Genom CM har beställaren full insyn i projektet och EN partner genom hela processen.   

Patrik Burström
Projektledare ATH