Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Totalentreprenad

Vi åtager oss att utföra totalentreprenader, då beställaren inte har tid eller möjlighet att själv vilja ta fram riktlinjer i projekteringen. Vi projekterar och bygger i ett nära samarbete med beställaren för att kunna möte de mål som finns i projektet.