Vi ökar avkastningen från era fastigheter

ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. 

Miljö och hälsa

Vikten av god inomhusmiljö för hälsan

Vi vistas större delen, upp till 90 procent, av våra liv inomhus – i hemmet, på jobbet, i skolan eller i andra lokaler. Enligt branschorganisationen ”Svensk ventilation” spenderar vi 72 år av våra liv inomhus. Det gör att frågan om en god inomhusmiljö är högst angelägen för vår hälsa och vårt välbefinnande. Undersökningar från bland annat Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO), med flera, visar att många människor mår dåligt och blir sjuka av inomhusmiljön. Vissa drabbas av astma, hudutslag, trötthet och huvudvärk, medan andra kan drabbas av cancer och andra livshotande sjukdomar. Därför är det viktigt att vi skapar och upprätthåller goda inomhusmiljöer.

Inomhusmiljöns kvalitet har stor betydelse för människors hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga. Exempelvis kan fuktskador i byggnader och kemiska ämnen som avges från olämpliga eller skadade material ge upphov till ohälsa som luftvägsbesvär, astma och andra allergi/överkänslighetssymtom. 20 procent vuxna anger hälsobesvär som relateras till inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen.

God inomhusmiljö är därför en viktig förutsättning för att nå riksdagens mål om långsiktigt hållbara byggnadsverk.