Uppdragsgivare: Einar Mattson Byggnads AB

Byggkostnad: 200 miljoner

Projekttid: Augusti 2018 – Aug 2019

Omfattning: Ombyggnation av hyreslägenheter, kontor, butikslokaler, restauranger och garage.

ATHs roll: Arbetsledning