Uppdragsgivare: PEAB

Byggkostnad: 1,2 miljarder

Projekttid: December 2016 – Maj 2018

Omfattning: .Om- och tillbyggnadsprojekt åt Statens Fastighetsverk i centrala Stockholm.

ATHs roll: Installationssamordningschef