Vad ni som beställare än väljer för entreprenadform kan vi alltid bistå med hjälp med bla:
  • Kalkylstöd i tidiga skeden, projekteringsfasen
  • Budgetsäkra kalkyler när handlingar finns framme
  • Klara upphandlingar med rekommenderad entreprenör samt anbudssammanställning på frågade entreprenörer.
  • Ekonomistyrning under hela projektet.