Vi jobbar gärna på färdiga handlingar från Beställaren, fast pris eller på löpande räkning med ett fast arvode är upp till Beställaren att bestämma.

Även om vi jobbar på färdiga handlingar vill vi gärna vara med i ett så tidigt skede som möjligt, för att då kunna vara behjälpliga med att hitta bra och billiga lösningar i projektet. Så projektledningen och totalentreprenaden kan utföras så smidigt och effektivt som möjligt i hela Solna, Danderyd och i Sundbyberg.